Послуги

послуги

Тарифна політика ТОВ «ФК «КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ» направлена на якісне та доступне обслуговування своїх клієнтів, їх заявок та розпоряджень.

З кожним клієнтом ми встановлюємо індивідуальні партнерські відносини, які задовольняють інтересам як ТОВ «ФК «КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ», так і його Клієнтів.

Свою діяльність ТОВ «ФК «КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ» здійснює відповідно до чинного законодавства України, внутрішнього Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи, внутрішнього Положення про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами та інших внутрішніх документів.

До послуг наших клієнтів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів, пропонується наступний спектр послуг:

  • Відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах
  • Обслуговування обігу цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах (зарахування, списання, переказ, блокування, розблокування)
  • Облік нарахованих та виплачених доходів за ЦП
  • Інформаційне обслуговування депонентів (видача виписок, довідок, надання інформації про корпоративні дії емітентів тощо)
  • Надання емітентам реєстрів власників та інші послуги по обслуговуванню емітентів
  • Посвідчення довіреності для участі у загальних зборах акціонерного товариства
  • Інші депозитарні послуги, передбачені чинним законодавством
  • Брокерське обслуговування операцій з купівлі, продажу та обміну цінних паперів

вирішили відкрити рахунок у цінних паперах у нашій депозитарній установі?

Пропонуємо ознайомитися з тарифами на послуги ТОВ "ФК "Київ Інвест капітал"

Фінансові послуги

Генеральний договір про надання інвестиційних послуг (з 03.04.2023)

Генеральний договір про надання інвестиційних послуг (Підписано з КЕП)

Інформація про надання депозитарних послуг

Тарифи

Тарифи торговця цінними паперами (з 18.01.2021)

Тарифи торговця цінними паперами (з 03.04.2023)

Тарифи торговця цінними паперами (з 01.07.2023)

Тарифи торговця цінними паперами (з 01.11.2023)